เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กระดานเสวนา


ตามคำสั่ง๑๙๓/๒๕๕๙ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยใครบ้างคะ

ตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๑/๒๕๖๐ประจำปี๒๕๖๐ วันจันทร์ที่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๑๒ วรรคสอง ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลตำบลชะมาย มีแนวทางในการที่จะดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล ก็ได้ตระหนักถึงความคิดเห็นและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ โดยคณะทำงานในการขออนุญาตจัดตั้งสถานะนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะมายที่๑๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

โดยคุณ ผอ.กองคลัง/ทต.สว่างแดนดิน Mail to ผอ.กองคลัง/ทต.สว่างแดนดิน (101.51.31.3) [11-11-2021 11:51]ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
ความคิดเห็น
โดย
Email
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ