เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 






 
 
 





จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564

 







นายกเทศมนตรีตำบลชะมายได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพ...
คณะผู้บริหารลงพื้นที่ดำเนินการเทคอนกรีต บริเวณปากท...
ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลื...
 
โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๕
ตั้งด่านชุมชน ๗ วันอัตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่
 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564