เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564

 
เทศบาลตำบลชะมายส่งมอบเตียงสนามและอุปณ์กรให้กับโรงพ...

📌

การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร...

📌

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแ...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนของพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกัน ประกาศเจตจำนงค์โดยการแสดง...

 
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุตำบลชะมาย
 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564