เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564

 
การฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟให้กับ บริษ...

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบา...

การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครง...

การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้า...

 
เทศบาลตำบลชะมาย ขอเป็นกำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564