เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564

 
การมอบอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ให้กับศูนย์พักคอยตำบ...

📌

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา จากกรณีที่มีการร้องเรียนว่า มี...

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลชะมาย โดย นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตร...

ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างพื้นตลาดนัดปั๊มถาวร หมู่ที...

📍

 
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา
 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564