เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564

 
โครงการอบรมการบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลอ...
ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง...
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
 
โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๕
ตั้งด่านชุมชน ๗ วันอัตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564