เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 


 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564

 
มอบเกียรติบัตรแก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห...
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ⏰ เวลา ๑๑.๐๐ น. 📍 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะ...
กิจกรรมจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ เพื่อน้อมนำพระราชป...
📌วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕📌เวลา ๑๐.๐๐ น.⏰ 👉พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ด...
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...
👉วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕👈⏰ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 📍 นายประพัฒน์ รักษ์ศร...
 
โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๕
ตั้งด่านชุมชน ๗ วันอัตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่
 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564