เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 22 พ.ค. 2566 ]80
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 31 ม.ค. 2566 ]80
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]121
4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]416
5 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อการบริการและพัฒนา [ 28 ก.ย. 2560 ]430
6 สรุปผลความพึงพอใจในการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 21 ส.ค. 2560 ]539
7 โครงการจัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 [ 16 ส.ค. 2560 ]438
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการฝึกอาชีพ(การทำดอกไม้จันทน์)แก่ประชาชน [ 12 ก.ค. 2560 ]423
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการฝึกอาชีพ(การทำดอกไม้จันท์)แก่ประชาชน อบต.ชะมาย จ.นครราชศรีธรรมราช [ 12 ก.ค. 2560 ]433
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ การดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง [ 27 พ.ค. 2560 ]462
11 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]451
12 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]422
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมและเป็นรายโครงการ ประจำปี 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]422
14 มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย [ 11 มี.ค. 2559 ]427
15 ผลการประเมินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]414
16 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]424
17 รายงานการติดตามประเมินผลของโครงการ LA 21 [ 16 ก.ย. 2558 ]439
18 รายงานติดตามประเมินผล 57 [ 30 ธ.ค. 2557 ]432
19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 28 ก.พ. 2557 ]429
20 ผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2554 [ 18 ก.ค. 2555 ]411
21 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2554 [ 18 ก.ค. 2555 ]467
22 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554) [ 18 ก.ค. 2555 ]409
23 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 [ 6 ม.ค. 2554 ]416
24 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2552) [ 26 ม.ค. 2553 ]357
25 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกประจำปี 2552 [ 26 ม.ค. 2553 ]375
26 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 [ 26 ม.ค. 2553 ]368
27 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 [ 26 พ.ค. 2552 ]359