เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 980 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [ 16 พ.ค. 2567 ]4
2 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]20
3 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]15
4 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ วารสารเทศบาลเมืองสระบุรี เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 [ 9 พ.ค. 2567 ]8
5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 พ.ค. 2567 ]2
6 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เรื่อง แผนการจ่ายน้ำประปาตามมาตรการภัยแล้ง [ 7 พ.ค. 2567 ]55
7 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ... [ 29 เม.ย. 2567 ]23
8 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]29
9 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]29
10 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]29
11 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]24
12 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]5
13 กปภ.สาขาทุ่งสง เตือน! ผู้ใช้น้ำในพื้นที่เฝ้าระวังมาตรวัดน้ำประปาสูญหาย และร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่งดเว้นการรับซื้อมาตรดังกล่าว [ 18 เม.ย. 2567 ]10
14 ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ [ 18 เม.ย. 2567 ]29
15 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า [ 17 เม.ย. 2567 ]10
16 ใช้ส้วมสาธารณะอย่างไรให้ถูกวิธี [ 10 เม.ย. 2567 ]9
17 เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]8
18 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]37
19 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]34
20 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อน [ 4 เม.ย. 2567 ]10
21 ระวัง! เด็กจมน้ำ ในช่วงฤดูร้อน [ 4 เม.ย. 2567 ]7
22 เชิญชวนพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลาน ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี [ 4 เม.ย. 2567 ]7
23 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]17
24 ฮีทสโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิต จากโรคลมแดด [ 3 เม.ย. 2567 ]8
25 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การป้องกันและควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]41
26 แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกระบวนการเจาะบ่อน้ำบาดาลยังไงให้ถูกกฎหมาย [ 25 มี.ค. 2567 ]42
27 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]10
28 เชิญชวนชมงานนิทรรศการ MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [ 20 มี.ค. 2567 ]30
29 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]37
30 แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย [ 15 มี.ค. 2567 ]14
31 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]48
32 แล้งนี้ร่วมใจมาประหยัดน้ำใช้กันเถอะ [ 5 มี.ค. 2567 ]13
33 มาเปลี่ยนขยะเป็นเงินเก็บกับธนาคารขยะเทศบาลตำบลชะมายกันเถอะ [ 5 มี.ค. 2567 ]11
34 ขอเชิญชวนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล [ 5 มี.ค. 2567 ]10
35 ร่วมรับฟังการเสวนาพร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองชะมาย [ 5 มี.ค. 2567 ]14
36 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]53
37 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]51
38 เชิญชวนร่วช้อป ชิม จับจ่าย ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ตลาดนัดเพื่อคนชุมชน [ 20 ก.พ. 2567 ]15
39 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]60
40 การส่งข้อมูลเพี่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25