เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 867 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดรายละเอียดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 3 ก.พ. 2566 ]1
2 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 3 ก.พ. 2566 ]1
3 เทศบาลตำบลชะมายประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลและประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 31 ม.ค. 2566 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ม.ค. 2566 ]4
5 เทศบาลตำบลชะมาย ประกาศขอขยายประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ม.ค. 2566 ]2
6 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]8
7 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]1
8 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]12
9 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]10
10 ขอความร่วมมือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการเทศบาลตำบลชะมายร่วมสแกน QR Code ประเมินแบบวัดการรับรู้ข้อมูลเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย [ 26 ม.ค. 2566 ]7
11 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๕ [ 23 ม.ค. 2566 ]5
12 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๕ [ 23 ม.ค. 2566 ]3
13 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]2
14 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ - ร่างประกาศกระทรางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2566 ]3
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]7
16 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]5
17 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง [ 19 ม.ค. 2566 ]10
18 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย แจ้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๖ [ 19 ม.ค. 2566 ]7
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 12 ม.ค. 2566 ]5
20 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 11 ม.ค. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44