เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศอำเภอทุ่งสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอำเภอทุ่งสง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่ ๑๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สอบถามเพิ่มเติม ๐๗๕-๔๑๑๖๘๕
ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง




    เอกสารประกอบ ประกาศอำเภอทุ่งสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย