เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

...สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประสงค์จะรับสมัครช่างไฟฟ้าทั่วไปในชุมชน เพื่อเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ


    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย