เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง

    รายละเอียดข่าว

...ขอเชิญชวนประชาชนในเขตท้องที่ เทศบาลตำบลชะมาย เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลที่วัง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มากันเยอะๆ นะคะ
     เอกสารประกอบ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย