เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย