เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้างและป้องกันการแพร่เชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย