เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บ้านแบบไหนเข้าข่าย "ควบคุมอาคาร"

    รายละเอียดข่าว

บ้านแบบไหนเข้าข่าย "ควบคุมอาคาร"  ทั้งงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

กรณีใช้สถาปนิก enlightenedเมื่อพื้นที่มีอาคารตั้งแต่ 150 ตารางเมตร เป็นต้นไป

กรณีใช้วิศวกร enlightened

1) เมื่อพื้นที่มีอาคารตั้งแต่ 150 ตารางเมตรเป็นต้นไป และตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันตั้งแต่ 35 องศา

2) อาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป

3) โครงสร้างชั้นใดชั้นหนึ่งสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป

4) ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป

5) ระยะยื่นนับจากขอบตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

กรณีไม่เข้าข่ายใดๆเลย enlightenedใช้ผังบริเวณ+รายการคำนวณ ที่ออกโดยคนที่สามารถคำนวณได้ แนบชื่อ ที่อยู่ พร้อมคุณวุฒิลงไปในรายการยื่นขออนุญาต    เอกสารประกอบ

บ้านแบบไหนเข้าข่าย "ควบคุมอาคาร"
 
1
2
3
4
5
6
7
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย