เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลชะมาย ประกาศขอขยายประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลชะมาย มีภาระงานในการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย และการขอแก้ไขข้อมูลจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลชะมายจึงขอขยายการจัดทำบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ     เอกสารประกอบ เทศบาลตำบลชะมาย ประกาศขอขยายประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย