เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด เรื่อง การมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด เรื่อง การมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ
 
การมีส่วมร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ
การให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคมในสถานประกอบการด้วย "2 เพื่อ 4 ใน 3 ได้เพื่อคืนคนดีสูสังคม)
รู้ทันกัญชา
เตือนหอพักไม่มั่วสุม
การมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ
ให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม
3 แนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ
จัดการปัญหายาเสพติด
เรายังมีอนาคต
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย