เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


3ล. ลด เลี่ยง ดูแล

    รายละเอียดข่าว

ลด - ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น

เลี่ยง - เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า

ดูแล - ดูแลสุขภาพตัวเองและสังคมกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยกตัวเองและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน    เอกสารประกอบ 3ล. ลด เลี่ยง ดูแล
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย