เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 1)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 2)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 3)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 4)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 5)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 6)
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย