เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งเทศบาลตำบาลชะมาย เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งเทศบาลตำบาลชะมาย เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากนายทะเบียนเดิมได้มีการโยกย้ายตำแหน่งไปสั่งกัดหน่วยงานอื่น    เอกสารประกอบ คำสั่งเทศบาลตำบาลชะมาย เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย