เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมและเป็นรายโครงการ ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมและเป็นรายโครงการ ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย