เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน/1 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) [ 5 พ.ย. 2564 ]152
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 62 - 31 มีนาคม 63) [ 16 เม.ย. 2563 ]412
3 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]386
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]371
5 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]378
6 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]391