เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน/1 ปี


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 62 - 31 มีนาคม 63)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 62 - 31 มีนาคม 63)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย