เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน/1 ปี


งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย