เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน/1 ปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
 
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย