เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 204 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๓) [ 9 ก.ค. 2564 ]15
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) [ 26 เม.ย. 2564 ]40
3 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 21 เม.ย. 2564 ]43
4 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 21 เม.ย. 2564 ]43
5 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64) [ 20 เม.ย. 2564 ]53
6 รายงานรับจริง - จ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 [ 19 เม.ย. 2564 ]33
7 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]54
8 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]72
9 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]71
10 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]81
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) [ 25 ก.พ. 2564 ]83
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) [ 25 ก.พ. 2564 ]65
13 เรื่อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]107
14 เรื่อง รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]105
15 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตค.๖๒ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]118
16 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]95
17 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (๑ กค.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]96
18 เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS) [ 25 พ.ย. 2563 ]118
19 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน [ 25 พ.ย. 2563 ]114
20 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]79
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11