เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566) [ 12 ต.ค. 2566 ]19
2 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]21
3 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]17
4 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]17
5 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]49
6 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]44
7 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2566) [ 30 มิ.ย. 2566 ]40
8 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]41
9 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]43
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66) [ 25 เม.ย. 2566 ]61
11 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]47
12 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]45
13 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 เม.ย. 2566 ]48
14 รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ พร้อกับมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 30 มี.ค. 2566 ]47
15 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 มี.ค. 2566 ]48
16 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 ก.พ. 2566 ]45
17 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 ม.ค. 2566 ]44
18 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]75
19 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 2 ธ.ค. 2565 ]48
20 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 พ.ย. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13