เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]1
2 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 เดือนมีนาคม 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]1
3 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]2
4 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]5
5 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]4
6 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนธันวาคม2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]6
7 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
8 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]25
9 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]4
10 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LASS) ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]5
11 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566) [ 12 ต.ค. 2566 ]32
12 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]31
13 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]25
14 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]24
15 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]58
16 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]53
17 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2566) [ 30 มิ.ย. 2566 ]46
18 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]47
19 ประกาศการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]51
20 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66) [ 25 เม.ย. 2566 ]76
21 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]54
22 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]52
23 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 เม.ย. 2566 ]57
24 รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ พร้อกับมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 30 มี.ค. 2566 ]58
25 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 มี.ค. 2566 ]55
26 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 ก.พ. 2566 ]55
27 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 ม.ค. 2566 ]50
28 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]87
29 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 2 ธ.ค. 2565 ]56
30 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 พ.ย. 2565 ]54
31 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]86
32 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 [ 7 เม.ย. 2565 ]239
33 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 มี.ค. 2565 ]185
34 รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 24 ก.พ. 2565 ]178
35 รายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) [ 12 ม.ค. 2565 ]237
36 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 12 ม.ค. 2565 ]234
37 รายงานรับจริง - จ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 [ 11 ม.ค. 2565 ]202
38 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 11 ม.ค. 2565 ]179
39 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 4 ม.ค. 2565 ]166
40 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e-LASS) [ 3 ม.ค. 2565 ]176
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7