เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]13
2 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]12
3 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]14
4 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]16
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) [ 25 ก.พ. 2564 ]21
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) [ 25 ก.พ. 2564 ]19
7 เรื่อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากเงินรายรับแผนงานรวม เงินกู้ เงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]43
8 เรื่อง รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) [ 8 ม.ค. 2564 ]38
9 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตค.๖๒ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]36
10 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]33
11 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (๑ กค.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]35
12 เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS) [ 25 พ.ย. 2563 ]39
13 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน [ 25 พ.ย. 2563 ]43
14 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]16
15 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]16
16 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]13
17 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 [ 29 ก.ค. 2563 ]74
18 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]68
19 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]76
20 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10