เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย