เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย