เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


แผนการใช้เงินงบประมานรายจ่ายประจำปี งบประมาน พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมานรายจ่ายประจำปี งบประมาน พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ แผนการใช้เงินงบประมานรายจ่ายประจำปี งบประมาน พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย