เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๓)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๓)    เอกสารประกอบ รายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย