เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563    เอกสารประกอบ รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย