เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย