เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี2552

    รายละเอียดข่าว

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี2552

    เอกสารประกอบ

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี2552
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2552
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย