เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย