เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)    เอกสารประกอบ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย