เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑)    เอกสารประกอบ รายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย