เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย