เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย