เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม E-Service
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ [ 4 พ.ย. 2565 ]40
2 แบบฟอร์มขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล [ 4 พ.ย. 2565 ]44
3 แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 4 พ.ย. 2565 ]39
4 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 พ.ย. 2565 ]37
5 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 4 พ.ย. 2565 ]43
6 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 4 พ.ย. 2565 ]40
7 แบบฟอร์มใบเบิกถังขยะ [ 4 พ.ย. 2565 ]41
8 แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 พ.ย. 2565 ]35
9 เอกสารประกอบการขอใบอนุญาต/หนังสือรับรอง เทศบาลตำบลชะมาย [ 4 พ.ย. 2565 ]46