เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]84
3 รายงานสรุปผลการส่งบุคลากรเทศบาลตำบลชะมายเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]195
4 รายงานการเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 21 ธ.ค. 2563 ]438
5 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]399
6 รายงานสรุปผลการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]482