เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานการเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง"ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง"ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย