เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]10
2 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
3 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]6
4 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]7
5 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 5 ธ.ค. 2566 ]7
6 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]12
7 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักปลัดเทศบาล ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]16
8 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]6
9 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]9
10 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]6
11 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]7
12 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]7
13 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]8
14 รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 27 เม.ย. 2566 ]53
15 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]7
16 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]7
17 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]8
18 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]7
19 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]5
20 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ (E-Service) ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]7
21 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]222
22 สถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]405
23 สถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]428
24 สถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]407
25 สถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]398
26 สถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]408
27 สถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]408
28 สถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]400
29 สถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]404
30 สถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]409
31 สถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]408
32 สถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]391
33 สถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]411
34 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]420
35 สถิติผู้ขอรับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]436
36 สถิติผู้ขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]423
37 สถิติผู้ขอรับบริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]396
38 สถิติผู้ขอรับบริการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]405