เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำสถิติการใช้บริการประจำเดือนเมาายน 2564    เอกสารประกอบ สถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย