เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลการให้บริการสำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ข้อมูลการให้บริการกองช่าง

ข้อมูลการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการให้บริการกองวิชาการและแผนงาน    เอกสารประกอบ สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย