เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนการจัดหารพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่2) [ 30 พ.ย. 2563 ]42
2 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 27 ต.ค. 2563 ]51
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 6 ต.ค. 2563 ]62
4 แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]154
5 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (4) [ 2 พ.ย. 2561 ]163
6 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (5) [ 2 พ.ย. 2561 ]160
7 แผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลชะมาย 2561 (2) [ 1 ต.ค. 2561 ]165
8 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (3) [ 1 ต.ค. 2561 ]204
9 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (1) [ 1 ธ.ค. 2560 ]161
10 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (2) [ 1 ธ.ค. 2560 ]172
11 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (3) [ 1 ธ.ค. 2560 ]168
12 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (4) [ 1 ธ.ค. 2560 ]157
13 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (5) [ 1 ธ.ค. 2560 ]157
14 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (6) [ 1 ธ.ค. 2560 ]171
15 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (7) [ 1 ธ.ค. 2560 ]169
16 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (8) [ 1 ธ.ค. 2560 ]168
17 แผนการจัดหาพัสดุกองคลัง 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]156
18 แผนการจัดหาพัสดุกองช่าง 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]163
19 แผนการจัดหาพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]156
20 แผนการจัดหาพัสดุกองวิชาการและแผนงาน2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]155