เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 26 มี.ค. 2567 ]9
2 รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2567 ]8
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ก.ย. 2566 ]50
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]70
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2564 ]278
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) [ 14 พ.ค. 2564 ]482
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) [ 13 พ.ค. 2564 ]412
8 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่2) [ 30 พ.ย. 2563 ]518
9 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) [ 27 ต.ค. 2563 ]490
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 6 ต.ค. 2563 ]559
11 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 6 มี.ค. 2563 ]422
12 แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]481
13 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (4) [ 2 พ.ย. 2561 ]525
14 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (5) [ 2 พ.ย. 2561 ]427
15 แผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลชะมาย 2561 (2) [ 1 ต.ค. 2561 ]419
16 แผนการจัดหาประจำปี 2562 (3) [ 1 ต.ค. 2561 ]437
17 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (1) [ 1 ธ.ค. 2560 ]431
18 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (2) [ 1 ธ.ค. 2560 ]417
19 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (3) [ 1 ธ.ค. 2560 ]429
20 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (4) [ 1 ธ.ค. 2560 ]406
21 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (5) [ 1 ธ.ค. 2560 ]406
22 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (6) [ 1 ธ.ค. 2560 ]433
23 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (7) [ 1 ธ.ค. 2560 ]465
24 แผนการจัดหาพัสดุสำนักปลัด 2561 (8) [ 1 ธ.ค. 2560 ]404
25 แผนการจัดหาพัสดุกองคลัง 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]377
26 แผนการจัดหาพัสดุกองช่าง 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]366
27 แผนการจัดหาพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]360
28 แผนการจัดหาพัสดุกองวิชาการและแผนงาน2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]369