เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
ข้อมูลศูนย์บริการร่วม one stop service
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service [ 31 ต.ค. 2566 ]30
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service [ 31 ต.ค. 2566 ]29