เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
บอร์ดปิดประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]19
2 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2566 ]14
3 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 16 พ.ย. 2566 ]30
4 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]21
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]121
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]60
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]67
8 ประกาศการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร [ 30 ส.ค. 2566 ]54
9 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]50
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]39
11 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2566 ]52
12 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]35
13 ประกาศวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]33