เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
บอร์ดปิดประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]12
2 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 21 ก.พ. 2567 ]19
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ทั่วไป [ 16 ก.พ. 2567 ]16
4 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ [ 14 ก.พ. 2567 ]16
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.พ. 2567 ]15
6 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]9
7 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 30 ม.ค. 2567 ]21
8 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ม.ค. 2567 ]26
9 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
10 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 27 ธ.ค. 2566 ]20
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 21 ธ.ค. 2566 ]12
12 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ธ.ค. 2566 ]28
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]55
14 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2566 ]35
15 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 16 พ.ย. 2566 ]45
16 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]25
17 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]139
18 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]80
19 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]88
20 ประกาศการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร [ 30 ส.ค. 2566 ]67
21 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]55
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]46
23 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2566 ]59
24 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]41
25 ประกาศวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]37