เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
บอร์ดปิดประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2567 ]11
2 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน สำนักปลัดเทศบาล [ 20 มิ.ย. 2567 ]23
3 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล [ 31 พ.ค. 2567 ]34
4 ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 มี.ค. 2567 ]30
5 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]30
6 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 21 ก.พ. 2567 ]40
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ทั่วไป [ 16 ก.พ. 2567 ]34
8 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ [ 14 ก.พ. 2567 ]33
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.พ. 2567 ]26
10 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]19
11 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 30 ม.ค. 2567 ]30
12 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ม.ค. 2567 ]40
13 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]13
14 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 27 ธ.ค. 2566 ]30
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 21 ธ.ค. 2566 ]21
16 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ธ.ค. 2566 ]37
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]64
18 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2566 ]45
19 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 16 พ.ย. 2566 ]58
20 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]35
21 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]208
22 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]102
23 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]108
24 ประกาศการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร [ 30 ส.ค. 2566 ]81
25 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]65
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]56
27 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2566 ]73
28 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]50
29 ประกาศวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]46