เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้สูงอายุดีเด่น ตำบลชะมาย [ 13 ก.พ. 2563 ]461
2 การจัดการความรู้และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น การจัดการความรู้ที่ได้จากโครงการนวัตกรรม [ 6 ก.พ. 2563 ]443
3 การจัดการความรู้และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น การถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ อปท สถาบันการศึกษา เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนวัตกรรม [ 6 ก.พ. 2563 ]416
4 การจัดการความรู้ นวัตกรรมยางยืดดูแลผู้สูงอายุในโรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในชุมชน โดย Caregiver ดีเด่น 2562 ระดับจังหวัด [ 11 พ.ย. 2562 ]417
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย [ 8 พ.ย. 2562 ]749
6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 8 พ.ย. 2562 ]493
7 ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มเครื่องแกง เทศบาลตำบลชะมาย (ชะมายเครื่องแกง) [ 8 พ.ย. 2562 ]1152
8 งานนำเสนอผู้สูงอายุคัดเลือกอปท.ดีเด่น [ 25 ต.ค. 2562 ]421
9 การจัดการความรู้ เรื่อง แอพพลิเคชั่น กินไง วัยเก๋า หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย Cha Mai Elderly Resort: C-MER [ 24 ต.ค. 2562 ]501
10 กิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานต่างๆ [ 22 ต.ค. 2562 ]387
11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย [ 21 ต.ค. 2562 ]439
12 กระบวนการทำหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยความรู้ 5 ด้าน [ 1 ต.ค. 2562 ]395
13 ประวัติวิทยากรประจำรีสอร์ทผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]396
14 ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 4/2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]407
15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]580
16 ปราชญ์ชาวบ้าน [ 14 ส.ค. 2562 ]389
17 โครงการสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อ [ 31 พ.ค. 2562 ]520
18 การจัดการความรู้นวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านสุขภาพ [ 15 พ.ย. 2561 ]377
19 การขยายผลจากการดำเนินโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย [ 11 ต.ค. 2561 ]398
20 ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3/2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]441
 
หน้า 1|2