เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


โครงการสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อ
 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงวัย
เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยพร้อมสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้านสุขภาพ และเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและสารสนเทศด้านสุขภาพ"
เชิญเป็นประธานเปิดการอบรมและขออนุเคราะห์ดำเนินกิจกรรมอบรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้านสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้านสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ"
เชิญเป็นประธานเปิดการอบรมและขออนุเคราะห์ดำเนินกิจกรรมอบรมเรื่องการเป็นผู้สูงอายุนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (นสส.วัยเพชร)
เชิญร่วมกิจกรรม "สะท้อนคิดการประยุกต์ใช้การรู้เท่าทันสื่อในชีวิตจริง"
เชิญเป็นเกียรติร่วมเวทีเสวนา "พลังขับเคลื่อนสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง"
คืนข้อมูลวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
ประมวลภาพกิจกรรม
เชิญเข้าร่วมโครงการและเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้สอนหลักสูตรผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ
ขอเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้สอนหลักสูตรผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ (ครู ก)
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย