เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3/2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3/2561
 
บทสรุปเสนอผู้บริหาร
คำนำ
สารบัญ
รายชื่อนักเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3/2561
หลักสูตรการเรียนรู้
ประวัติวิทยากร
โครงการส่งเสริมสนับการดำเนินงาน “รีสอร์ทผู้สูงอายุ” (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) เทศบาลตำบลชะมาย
ผลสัมฤทธิ์และความยั่งยืน/การต่อยอดจากกิจกรรม ตามหลักสูตร
บทสรุป การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ประวัตินักเรียนผู้สูงอายุ
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย