เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
วิทยากรประจำฐานเรียนรู้
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้กับประชาชนตำบลชะมาย โดย กศน.ตำบลชะมาย สังกัด กศน.อำเภอทุ่งสง
กศน.อำเภอทุ่งสง จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลชะมาย โดยมาศึกษาดูงาน ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลชะมาย
คณะครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เกียรติบัตร และ ประกาศนียบัตร วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย