เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 4/2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 4/2562
 
บทสรุปเสนอผู้บริหาร
คำนำ
สารบัญ
ประวัตินักเรียนผู้สูงอายุ
หลักสูตรการเรียนรู้
ประวัติวิทยากร
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 4)
ประมวลภาพ
ประเมินทดสอบ ก่อน-หลัง เรียนตามหลักสูตร(แบบประเมินนักเรียน)
ประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจ
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย