เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย
การให้บริการ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาที่ 3-6 จำนวน 400 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแพทย์แผนไทย
ร่วมในการประเมินโรงเรียนวัดก้างปลา
เป็นวิทยากร ให้ความรู้การนวดหน้า ณ โรงเรียนเสริมสวยรัตนวดีการช่าง
เป็นวิทยากร ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ 75 ชั่วโมง
นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มาศึกษาดูงาน วิธีการทำชาฟักข้าว ณ กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน ในโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ
ข้อมูลกลุ่มแพทย์แผนไทย
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน
เป็นวิทยากรในโครงการนวดแผนไทยของ กศน. ตำบลนาโพธิ์
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย