เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ


ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มเครื่องแกง เทศบาลตำบลชะมาย (ชะมายเครื่องแกง)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มเครื่องแกง เทศบาลตำบลชะมาย (ชะมายเครื่องแกง)
 
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
สินค้าที่จำหน่าย
การผ่านการรับรองมาตรฐาน
นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มาศึกษาดูงาน งานกลุ่มเครื่องแกงตำบลชะมาย
นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มาให้คำแนะนำในการทำบัญชี กับ งานกลุ่มเครื่องแกงตำบลชะมาย
ข้อมูลกลุ่มเครื่องแกง
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย